Springkasteel verhuur van hees

Responsive image

Huur- en leverings voorwaarden

 1. reservering

  Men kan telefonisch en/of per e-mail reserveren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd en is pas dan definitief.

 2. annulatie

  Bij aanhoudend slecht weer is gratis annulatie mogelijk tot 1 uur voor levering. Bij alle andere annulaties zal aan de huurder 50% van de totale huursom aangerekend worden.

 3. betaling

  Contante betaling bij levering.

 4. levering

  De springkastelen worden door ons geleverd en weer afgehaald. Het tijdstip van levering/afhaling is af te spreken.

 5. ondergrond

  Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras) geplaatst worden. Indien dit onmogelijk is, gelieve dit bij reservatie te vermelden zodat wij het nodige materiaal kunnen voorzien. Het kasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein, of op plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers) dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijke voor de eventuele schade die daaruit volgt.

 6. plaatsing

  Voor plaatsing hebben wij een vlakke doorgang nodig van minimaal 1 meter breedte. Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden. De motor mag niet afgedekt worden en de luchttoevoer moet gestrekt blijven. Gelieve een meter vrije ruimte rondom het springka steel te voorzien.

 7. elektriciteit

  De huurder voorziet een verlengkabel MET AARDING (230V – 16A) tot aan de achterkant van het springkasteel.

 8. veiligheid

  Het kasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene. Het is verboden om op de muren te klimmen, hangen en naar beneden te trekken. Het is verboden om te eten, drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen, ... op het kasteel te brengen Het kasteel mag niet met schoenen betreden worden. Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen. Men dient erop toe te zien dat de kinderen niet achter het kasteel aan de ventilator komen en het kasteel aflaten.

 9. wat bij regen

  Het springkasteel moet gans de huurperiode opgeblazen blijven (dus ook bij regen). Enkel bij hevige rukwinden moet het kasteel afgelaten en dubbelgevouwen worden zodat het water niet in het kasteel kan lopen. Koppel ook de motor en elektriciteitsleidingen af en leg deze op een droge plaats. Na de storm dient het kasteel zo snel mogelijk terug opgeblazen te worden zodat het terug kan drogen.

 10. schade, defect

  Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0477/858950.

 11. verantwoordelijkheid

  De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. De springkastelen blijven ten allen tijde eigendom van de verhuurder.

 12. aansprakelijkheid

  De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, van welke aard ook, tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw. U kan een extra verzekering afsluiten bij uw verzekeringsagent.

 13. verboden

  HET IS VERBODEN HET SPRINGKASTEEL VERDER TE VERHUREN !!!

 14. aanvaarding

  Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden, die ook terug te vinden zijn op onze website.

Van Hees Rudy
Sparrenlaan 11, 2950 Kapellen

Enkel op afspraak - 0477 85 89 50

info@springkasteelverhuur-vanhees.be